قیمت گذاری

پکیج استارتر

۱۰.۵ میلیون تومان

پکیج اقتصادی

۱۵ میلیون تومان

پکیج حرفه‌ای

۳۰ میلیون تومان

۱۰۰% ضمانت بازگشت وجه

در صورت نرسیدن به اهداف پیشبینی شده، کلیه وجه دریافتی از طرف آژانس به شما برگشت خواهد خورد.

پکیج
پکیج استارتر
پکیج افتصادی
پکیج حرفه‌ای
استراتژی و مدیریت
تدوین سند راهبردی بازاریابی دیجیتال برند
+
ایجاد برند استایل
+
طراحی سایت
CMS اختصاصی
+
+
چند زبانه
+
+